Välkommen till Föreningen tvistlösning i domstol

Föreningen Tvistlösning i Domstol (TiD) är en förening för jurister som är verksamma inom eller intresserade av kommersiella tvistemål i svenska domstolar.

Läs mer

Kommande evenemang

Årsstämma med paneldebatt 2023

Årsstämma med paneldebatt 2023Välkommen till TiD:s årsstämma med efterföljande paneldebatt på temat Domstolarnas och domarnas oberoende   TiD:s årsstämma kommer att äga rum den 11 maj 2023 kl 17.30 – 18.00. Efter årsstämman följer en paneldiskussion på t...
Evenemang
11.05.23

Bli medlem

Föreningen välkomnar alla som har en juristexamen och som är verksamma inom eller intresserade av kommersiell tvistlösning i domstol.

Ansök här