Välkommen till Föreningen tvistlösning i domstol

Föreningen Tvistlösning i Domstol (TiD) är en förening för jurister som är verksamma inom eller intresserade av kommersiella tvistemål i svenska domstolar.

Läs mer

Kommande evenemang

Sommarmingel!

Sommarmingel!AnmälanVälkommen till sommarmingel den 30 augusti kl. 18.00, med inledningsanförande av advokaten Claes Zettermarck. TiD bjuder in samtliga medlemmar till ett trevligt sommarmingel med tilltugg och förfriskningar. Kvällen börjar med ett inled...
Evenemang
30.08.23

Bli medlem

Föreningen välkomnar alla som har en juristexamen och som är verksamma inom eller intresserade av kommersiell tvistlösning i domstol.

Ansök här