Välkommen till Föreningen tvistlösning i domstol

Föreningen Tvistlösning i Domstol (TiD) är en förening för jurister som är verksamma inom eller intresserade av kommersiella tvistemål i svenska domstolar.

Läs mer

Kommande evenemang

Inga inlägg hittades

Bli medlem

Föreningen välkomnar alla som har en juristexamen och som är verksamma inom eller intresserade av kommersiell tvistlösning i domstol.

Ansök här