Välkommen till Föreningen tvistlösning i domstol

Föreningen Tvistlösning i Domstol (TiD) är en förening för jurister som är verksamma inom eller intresserade av kommersiella tvistemål i svenska domstolar.

Läs mer

Kommande evenemang

Årsstämma med paneldebatt 2024

Årsstämma med paneldebatt 2024TiD:s årsstämma med efterföljande paneldebatt på temat Förvaltningsprocessen i praktiken – tre ombudsperspektiv   TiD:s årsstämma kommer att äga rum vid GT30 i Stockholm den 23 maj 2024 kl 17.30 – 18.00. Efter årsstämman fö...
Evenemang
23.05.24

Bli medlem

Föreningen välkomnar alla som har en juristexamen och som är verksamma inom eller intresserade av kommersiell tvistlösning i domstol.

Ansök här