Allmänna villkor

Följande villkor tillämpas när du via www.foreningentid.se (”Hemsidan”) ansöker om medlemskap i Föreningen tvistlösning i domstol, 802535-9095, (”Föreningen”) och/eller registrerar dig för deltagande i konferens, seminarium eller liknande händelse (”Evenemang”) som anordnas av Föreningen. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Föreningen. Kontaktinformation och övrig information om Föreningen finns på Hemsidan.

Som medlem i Föreningen kommer du bli inbjuden till Föreningens evenemang och beredas möjlighet att delta i evenemang som anordnas enbart för Föreningens medlemmar.

Beställning och registrering

För att göra en beställning eller en registrering via Hemsidan måste du godkänna dessa villkor. Genom att acceptera villkoren åtar du dig att vara bunden av villkoren i sin helhet.

En anmälan till ett Evenemang är preliminär och är bindande först när Föreningen uttryckligen bekräftar att du har säkrat en plats till Evenemanget. Ett Evenemang anordnat av Föreningen kan bli utsålt. Om du redan har betalat för ett Evenemang som är utsålt kommer Föreningen återbetala dig med det fulla belopp som du erlade för evenemanget. Du kan avbryta din beställning fram till att den har bekräftats av Föreningen. Om din beställning avbryts återbetalar Föreningen det belopp som du har debiterats. Avbokningar efter denna tidpunkt återbetalas inte.

Föreningen åtar sig inget ansvar för fel i beskrivningen, priset eller övrig information gällande ett Evenemang eller övrig information på Hemsidan. Föreningen förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller uppdatera eventuella fel och övrig information. Om fel förekommer i det angivna priset för en beställning eller registrering kommer Föreningen meddela dig om rätt pris och invänta ditt godkännande innan din beställning slutligen godkänns.

Innan du väljer att beställa genom hemsidan behöver du fylla i ett formulär med personlig- och företagsinformation. Du ansvarar för att all information du tillhandahåller är korrekt och fullständig.

Vid misstänkt missbruk av ditt konto eller brott mot villkoren har Föreningen rätt att avbryta en beställning eller registrering.

Betalning, räntor och skatt

Vid beställning via Hemsidan anges priserna i SEK inklusive moms, om tillämpligt. Priserna tillhandahålls endast som en indikation och kan ändras utan att det på förhand meddelas.

Den nuvarande tillgängliga betalningsmetoden är via kreditkort. Tillgängliga betalningsmetoder kan ändras utan att det på förhand meddelas. Föreningen ansvarar inte för några extra avgifter som din kortutgivare eller bank kan debitera dig för till följd av en beställning som du gör på Hemsidan.

Immateriella rättigheter

Information och innehåll på denna hemsida är skyddad av tillämplig immaterialrätts– och marknadsföringslag. Organisationens namn, varumärken, bilder och grafik, produktnamn, layout, design, tjänster, produkter, information och annat innehåll får inte användas eller kopieras utan skriftligt godkännande från Föreningen.

Force majeure

Föreningen är inte ansvarig för förseningar, inställda evenemang eller annan försummelse orsakad av omständigheter bortom Föreningens kontroll, såsom krig, blixtnedslag, eldsvåda, epidemi, rättslig tvist, förändringar i lagstiftning, terroristattack, elektroniska fel eller tekniska problem.

Förändrade villkor

Förändringar som påverkar villkoren kommer publiceras på Hemsidan eller skickas via e-post. Om en ändring är nödvändig för att korrigera störningar eller för att uppfylla tekniska eller juridiska krav förbehåller sig Föreningen rätten att göra ändringar i villkoren.

Tillämplig lag och tvister

Tillämpning av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist ska avgöras vid svensk domstol.

Kontakt

Föreningen tvistlösning i domstol (TiD)

c/o Setterwalls Advokatbyrå Stockholm AB

Box 1050

101 39 Stockholm

info@foreningentid.se

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Föreningen tvistlösning i domstol, orgnr. 802535-9095 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.