Evenemang

Ett av föreningens huvudsakliga syften är att genom seminarier och föreläsningar skapa ett forum för kunskapsutbyte mellan jurister som är intresserade av kommersiell tvistlösning i domstol. Föreningens evenemang är öppna för alla som är medlemmar – välkommen!

Kommande evenemang

Inga inlägg hittades

Tidigare evenemang

Välkommen till lanseringen av Föreningen tvistlösning i domstol (TiD)

Lansering av Föreningen tvistlösning i domstol (TiD)AnmälanVälkommen till lanseringen av Föreningen tvistlösning i domstol (TiD)   Föreningen tvistlösning i domstol (förkortat TiD) är en nybildad förening för jurister som är verksamma inom eller intresse...
Evenemang
21.10.28