Årsstämma med paneldebatt 2023

TiD:s årsstämma med efterföljande paneldebatt på temat Domstolarnas och domarnas oberoende

 

TiD:s årsstämma kommer att äga rum den 11 maj 2023 kl 17.30 – 18.00. Efter årsstämman följer en paneldiskussion på temat ”Domstolarnas och domarnas oberoende”.

Regeringen har tillsatt en kommitté för att bl a utreda behovet av att ytterligare stärka skyddet för domstolarnas och domarnas långsiktiga oberoende. Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 mars 2023. Kommitténs slutsatser kommer att diskuteras av kommitténs ordförande Anders Eka (ordförande i Högsta domstolen), advokaten Christer Danielsson, juristen Fredrik Bergman (Centrum för rättvisa) och Caroline Taube (universitetslektor och docent i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet).  

Efter paneldiskussionen följer mingel med förtäring.

Datum: 11 maj kl 17.30

Plats: GT30 (Grev Turegatan 30 i Stockholm)

Digitalt deltagande: Medlemmar kan närvara digitalt via Teams-länk under såväl årsmötet som den efterföljande paneldiskussionen. Vill medlem närvara digitalt ska så anges i anmälningsformuläret nedan.

Anmälan: Endast medlemmar får närvara. Anmälan sker genom att fylla i formuläret nedan. Vänligen ange också om du önskar deltar digitalt samt eventuella allergier och/eller matpreferenser.