Årsstämma med paneldebatt 2024

TiD:s årsstämma med efterföljande paneldebatt på temat Förvaltningsprocessen i praktiken – tre ombudsperspektiv

 

TiD:s årsstämma kommer att äga rum vid GT30 i Stockholm den 23 maj 2024 kl 17.30 – 18.00.

Efter årsstämman följer en paneldiskussion på temat ”Förvaltningsprocessen i praktiken – tre ombudsperspektiv”.

Under paneldiskussionen kommer advokaterna Olle Flygt, Anna Ulfsdotter och Mattias Göransson att dela med av sig sina erfarenheter från processer i förvaltningsdomstolen. Fokus är på väsentliga skillnader/likheter i förhållande till allmän domstol, vad som fungerar, och sådant som kan förbättras.

Olle är inriktad på tvistlösning och har betydande erfarenhet inom området efter 30 år på Sveriges två största advokatbyråer. Han uppträder som skiljedomare, utbildare, medlare, rådgivare och som processombud. Olle har bland annat varit ombud i de uppmärksammade målen rörande beskattningen av s.k. carried interest och ett antal telekomregulatoriska mål.

Anna är en av Sveriges mest framstående advokater inom det upphandlingsrättsliga området. Anna har arbetat med upphandlingsrätt i mer än 25 år och företrätt klienter i upphandlingsmål i EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen.

Mattias arbetar sedan han anslöt till MSA Tvistlösning januari 2001 med alla typer av tvister. Han är co chair för MSA Tvistlösning och grundare och co chair för Contentious Regulatory på MSA. Mattias var bl a ombud för Humana Assistans AB i ärendet rörande återkallelsen av bolagets verksamhetstillstånd.

Efter paneldiskussionen följer mingel med förtäring.

Datum: 23 maj kl 17.30

Plats: GT30 (Grev Turegatan 30 i Stockholm)

Digitalt deltagande: Medlemmar kan närvara digitalt via Teams-länk under såväl årsmötet som den efterföljande paneldiskussionen. Vill medlem närvara digitalt ska så anges i anmälningsformuläret nedan.

Anmälan: Endast medlemmar får närvara. Anmälan sker genom att fylla i formuläret nedan. Vänligen ange också om du önskar deltar digitalt samt eventuella allergier och/eller matpreferenser. 

Anmälan för årsstämma 2024

Skulle förhinder uppkomma, vänligen meddela oss på info@foreningentid.se. Vänligen observera att antalet platser är begränsat.