Årsstämma med paneldebatt 2022

Välkommen till TiD:s årsstämma med efterföljande paneldebatt som live-streamas i Malmö och Göteborg

 

TiD:s årsstämma äger rum den 12 maj 2022 kl 17.30 – 18.00.

Efter årsstämman följer en paneldebatt på temat: Skulle tvistemålshandläggningen främjas av renodlade tvistemålsenheter?

  • Många parter efterlyser större fokus på handläggningen av tvistemål, som ofta hamnar i skuggan av brådskande brottmål och familjemål.
  • Skulle en lösning vara att domstolarna organiserar enheter för bara tvistemål?
  • Vad skulle det få för konsekvenser för parterna, för domarna, för rekryteringen till domartjänster och för handläggningen av domstolens övriga mål?
  • Skulle det leda till större effektivitet?
  • Är det en fråga för bara större domstolar eller för flera?

Paneldeltagarna är Anders Dereborg (lagman i Attunda tingsrätt), Emma Fredberg (advokat, ASK Advokater), Eva-Maj Mühlenbock (advokat tillika ordförande i Advokatsamfundet), Göran Lundahl (lagman i Göteborgs tingsrätt) och Ylva Norling Jönsson (hovrättspresident i Hovrätten över Skåne och Blekinge). Moderator är advokaten Fanny Gleiss Wilborg. Efter paneldebatten följer mingel med förtäring.

 

Datum: Den 12 maj kl. 17.30

Plats: GT 30 (konferensrum Bond), Grev Turegatan 30, Stockholm

Live-stream: Eventet live-streamas i Malmö (Mannheimer Swartlings lokaler, Carlsgatan 3 i Malmö) respektive Göteborg (Setterwalls lokaler, Sankt Eriksgatan 5 i Göteborg). Lättare förtäring kommer att erbjudas.

Anmälan: Endast medlemmar får närvara.