Hur kan domstolarna förbättra sin tvistlösningsverksamhet?

- Ett seminarium under ledning av Domstolsverkets arbetsgrupp för processrättsliga frågor

Varmt välkommen till ett seminarium under ledning av Domstolsverkets arbetsgrupp för processrättsliga frågor på temat hur domstolarna kan förbättra sin tvistlösningsverksamhet.

Domstolsverkets arbetsgrupp för processrättsliga frågor har till uppgift att fånga upp förbättringsförslag från domstolarna, utreda dessa och lägga fram förändringsförslag. Processgruppen har under sommaren skickat ut en enkät till domare och ombud med frågor om hur tvistemålshandläggningen kan effektiviseras.

Under seminariet kommer enkätsvaren, och de förslag som gruppen har tagit fram, att presenteras. Syftet med seminariet är att skapa en dialog med TiD:s medlemmar om förslagens för- och nackdelar. Det är med andra ord en unik chans att få prata direkt med de som formar framtidens domstolsverksamhet.

Processgruppen består av åtta domare från tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Seminariet hålls av lagmannen Göran Lundahl, gruppens ordförande, och hovrättsassessorn Sofia Fors, gruppens sekreterare.

 

Datum: Den 31 januari 2023 kl. 18.00 – 19.30 med efterkommande mingel och förtäring

Plats: Setterwalls lokaler i Stockholm, Sturegatan 10.

 

Uppdatering 2023-02-01

Presentation från arbetsgruppen, som förevisades under eventet: 

2023-01-31 Hur kan domstolarna förbättra sin tvistlösningsverksamhet