Seminarium och paneldebatt angående rättegångskostnader (video)

Seminarium och paneldebatt på temat rättegångskostnader 

Föreningen tvistlösning i domstol (TiD) är glada att återigen kunna bjuda in föreningens medlemmar till ett seminarium med efterföljande paneldebatt. Denna gång på temat rättegångskostnader

Panelen kommer bl.a. att diskutera frågorna om

  • fördelningen av ansvar för rättegångskostnader,
  • bedömningen av kostnadernas skälighet, samt
  • hur en effektiv handläggning av rättegångskostnadsfrågan kan ge domstolen ett bättre beslutsunderlag.

Paneldeltagarna är universitetslektorn och f.d. advokaten Henrik Bellander (Uppsala universitet), advokaten Olle Flygt (Flygt Indie Law), advokaten Mattias Göransson (Mannheimer Swartling) och rådmannen Janina Kastevik (Attunda tingsrätt).

 

Datum: Den 27 oktober kl. 17.00 – 18.30 med efterkommande mingel och förtäring

Plats: Mannheimer Swartlings lokaler i Stockholm (Norrlandsgatan 21)

 

Seminariet spelades in. Videon når du genom att klicka på knappen nedan.