Seminarium och paneldebatt angående rättegångskostnader

Seminarium och paneldebatt den 27 oktober 2022 kl 17.00 – 18.30 på temat: Rättegångskostnader 

Panelen kommer att diskutera frågorna om

  • fördelningen av ansvar för rättegångskostnader,
  • bedömningen av kostnadernas skälighet, samt
  • hur en effektiv handläggning av rättegångskostnadsfrågan kan ge domstolen ett bättre beslutsunderlag.

Dessa frågor diskuteras med processande ombud och domare.

Efter paneldebatten följer mingel med förtäring.

 

Datum: Den 27 oktober kl. 17.00 – 18.30 med efterkommande mingel och förtäring

Plats: Vi ber att få återkomma med platsen

OBS, endast medlemmar kan närvara så se till att anmäla dig som medlem på www.foreningentid.se

Evenemangsanmälan

Skulle förhinder uppkomma, vänligen meddela oss på info@foreningentid.se. Vänligen observera att antalet platser är begränsat till 120 stycken.