Lansering av Föreningen tvistlösning i domstol (TiD)

Välkommen till lanseringen av Föreningen tvistlösning i domstol (TiD)

 

Föreningen tvistlösning i domstol (förkortat TiD) är en nybildad förening för jurister som är verksamma inom eller intresserade av kommersiella tvistemål i svenska domstolar.

Genom att arrangera föreläsningar, seminarier och konferenser samt verka för en öppen dialog mellan processande jurister, domstolar, universitet och lagstiftare vill TiD främja en effektiv och rättssäker rättegång i kommersiella tvistemål i domstol.

Torsdagen den 28 oktober 2021 kommer TiDs lanseringsevent att äga rum. Eventet kommer att inledas med en presentation av TiD, dess syfte och verksamhet varefter en paneldebatt äger rum. Kvällen avslutas med mingel med lättare förtäring. Det kommer vara ett utmärkt tillfälle att under trevliga former få träffa kollegor och andra intresserade av kommersiell tvistlösning i domstol. 

Temat för paneldebatten är:

TVISTEMÅLSPROCESSEN I SKUGGAN AV PANDEMIN

Vad har Covid-19 medfört för tvistemålshanteringen i domstol? Har balanserna och handläggningstiderna ökat? Och vad har vi lärt oss, var är det ”nya normala”? Vilka nya metoder vill och bör vi fortsätta använda? Hur kan vi utveckla en effektiv och rättssäker handläggning?

Tillsammans med aktörer med olika roller inom domstolsprocessen diskuterar vi dessa och fler frågor. Vi identifierar vad vi har lärt oss under Covid-19 och vad som kan utvecklas, vilka hinder och möjligheter som finns. Frågor om ökade möjligheter att genomföra sammanträden och förhandlingar digitalt berörs, hur en lång väntan på huvudförhandling kan undvikas och om användandet av vittnesattester kan utvecklas.

I panelen deltar f d justitierådet Lars Edlund, advokat Fanny Gleiss Wilborg (moderator), rådman Helga Hullmann, advokat Björn Tude, advokat Per Sjödin och lagman Magnus Widebeck.

 

Datum: Den 28 oktober kl. 17.00 – 18.30 med efterkommande mingel och förtäring

Plats: GT 30 (konferensrum Bond), Grev Turegatan 30, Stockholm

Kostnad: Lanseringseventet är gratis, men vi ser gärna att deltagare blir medlem i TiD, vilket kommer vara möjligt inom kort.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Föreningen tvistlösning i domstol, orgnr. 802535-9095 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.