Inspelade event

TiD är en förening som har som målsättning att vara tillgänglig för jurister och advokater verksamma runt om i hela landet. Som ett led i detta försöker TiD, i den mån det är möjligt, att spela in de föreläsningar och seminarier som föreningen arrangerar. Dessa inspelningar återfinns här nedan.