Hur kan domstolarna förbättra sin tvistlösningsverksamhet?

Seminarium under ledning av Domstolsverkets arbetsgrupp för processrättsliga frågor på temat hur domstolarna kan förbättra sin tvistlösningsverksamhet.

Domstolsverkets arbetsgrupp för processrättsliga frågor har till uppgift att fånga upp förbättringsförslag från domstolarna, utreda dessa och lägga fram förändringsförslag. Processgruppen har under sommaren 2022 skickat ut en enkät till domare och ombud med frågor om hur tvistemålshandläggningen kan effektiviseras.

Under seminariet presenterades enkätsvaren och de förslag som gruppen har tagit fram. Syftet med seminariet var att skapa en dialog med TiD:s medlemmar om förslagens för- och nackdelar. 

Processgruppen består av åtta domare från tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Seminariet hålls av lagmannen Göran Lundahl, gruppens ordförande, och hovrättsassessorn Sofia Fors, gruppens sekreterare.