Medlemskap i föreningen

Föreningen välkomnar alla som har en juristexamen och som är verksamma inom eller intresserade av kommersiell tvistlösning i domstol. Medlemsavgiften uppgår för närvarande till 800 kr per år. Medlemskap i föreningen berättigar medlem till att bland annat delta i de seminarier, konferenser och andra evenemang som föreningen anordnar.

Man blir medlem genom att ange för- och efternamn samt e-postadress vid betalning av årsavgiften om 800 kr till bankgiro 5747-7028.