Medlemskap i föreningen

Medlemsskap

Föreningen välkomnar alla som har en juristexamen och som är verksamma inom eller intresserade av kommersiell tvistlösning i domstol. Medlemsavgiften uppgår till 800 kr per år, med undantag för offentligt anställda som betalar en medlemsavgift om 100 kr per år. Medlemskap i föreningen berättigar medlem till att bland annat delta i de seminarier, konferenser och andra evenemang som föreningen anordnar.

 

Du blir medlem genom att

(i) Fylla i formuläret nedan, och

(ii) Betala in årsavgiften om 800 kr alternativt 100 kr (beroende på medlemskategori)

 

Betalning av årsavgiften kan ske direkt till föreningens bankgiro 5747-7028 med angivande av för- och efternamn, alternativt genom utställd faktura.

När betalning inkommit registreras du som medlem i TiD.

Ansökan om medlemsskap