Medlemskap i föreningen

Inom kort kommer du att kunna ansöka om medlemskap i föreningen genom att använda ett formulär på denna sida. Föreningen välkomnar alla som har en juristexamen och som är verksamma inom eller intresserade av kommersiell tvistlösning i domstol. Medlemsavgiften uppgår för närvarande till 800 kr per år. Medlemskap i föreningen berättigar medlem till att bland annat delta i de seminarier, konferenser och andra evenemang som föreningen anordnar.