Om föreningen

Föreningen tvistlösning i domstol (TiD) är en förening för jurister som är involverade i kommersiella tvister i svenska domstolar. Genom att arrangera föreläsningar, seminarier och konferenser samt verka för en öppen dialog mellan processande jurister, domstolar, universitet och lagstiftare vill TiD främja en effektiv och rättssäker rättegång i kommersiella tvistemål i domstol.

Styrelsen

Föreningens arbete leds av styrelsen, som består av följande personer

Johannes Ericson, Ordförande

Advokat, Setterwalls, Stockholm

Till CV

Olle Flygt

Advokat, Flygt indie law, Stockholm

Till CV

Emma Fredberg

Advokat, ASK Advokater, Göteborg

Till CV

Fanny Gleiss Wiborg

Advokat, Lundberg & Gleiss, Stockholm

Till CV

Mattias Göransson

Advokat, Mannheimer Swartling, Stockholm

Till CV

Karoline Lindow

Advokat, Advokatbyrån Karoline Lindow, Malmö

Till CV

Anders Reldén

Advokat, White & Case, Stockholm

Till CV

Mattias Rosengren

Advokat, Vinge, Stockholm

Till CV

Andreas Rönnheden

Advokat, Wistrand, Stockholm

Till CV

Björn Tude

Advokat, Gernandt & Danielsson, Stockholm

Till CV

Föreningens stadgar

Föreningens verksamhet styrs av dess stadgar, som antagits vid årsmötet.

Till stadgarna