TiD:s synpunkter på Domstolsverkets förslag för förbättrad tvistemålshandläggning

TiD:s synpunkter på Domstolsverkets förslag för förbättrad tvistemålshandläggning

 

Den 31 januari 2023 anordnade TID ett seminarium under ledning av Domstolsverkets arbetsgrupp för en effektivare tvistemålshantering på temat hur domstolarna kan förbättra sin handläggning av dispositiva tvistemål. Under seminariet redovisades enkätsvaren och de förslag som arbetsgruppen har tagit fram.

Efter seminariet har TID låtit sina medlemmar besvara en enkät och lämna synpunkter på Domstolsverkets förslag.

I nedan rapport, tillgänglig för nedladdning, har medlemmarnas synpunkter sammanställts och kommenterats av TiD:s styrelse. Rapporten har därefter tillställts Domstolsverket.